Hem >> Bloggar >> Teknikbloggen >> Ta kontroll över tiden med NTP i Ubuntu

Ta kontroll över tiden med NTP i Ubuntu

  • Posted on: 27 January 2015
  • By: Pontus

Ju mer datorer du kopplar samman desto viktigare är det att du har samma tid på alla. Har du fel tid på någon eller några datorer så finns risken att du får problem. Antingen så kanske vissa tjänster slutar att fungera för att tiden inte stämmer mellan datorerna eller så får du felmeddelanden när du ska synkronisera filer eftersom att den ena kanske är redigerad i framtiden.

NTP är ett protokoll för att synkronisera klockor över nätverket. Kortfatttat så har du ett program installerat som frågar en server vad klockan är och sedan ställer den in klockan på din dator. Servern som man använder sig av synkroniserar i sin tur tiden mot ett atomur.

Guiden är baserad på Ubuntu 14.10 men bör stämma på de flesta Ubuntu versioner.

Installera först ntpd som är själva klienten.

sudo apt-get install ntp

Därefter ställer vi in vilka servrar vi vill använda.

cd /etc/

sudo joe ntp.conf 

Som standard används följande servrar. 

server 0.ubuntu.pool.ntp.org

server 1.ubuntu.pool.ntp.org

server 2.ubuntu.pool.ntp.org

server 3.ubuntu.pool.ntp.org

För att minimera tiden det tar för svaret att färdas från servern så byter vi det till servrar som ligger så nära som möjligt. Eftersom att jag bor i Sverige så använder jag den Svenska poolen.  Därför byter vi ut den medföljande server listan mot följande. Antingen tar du bort de befintliga eller så bara kommenterar du bort dem genom att sätta # framför varje rad. För att hitta andra servrar så kan du besöka den officiella ntp hemsidan och välj en lämplig pool där.

server 0.se.pool.ntp.org    

server 1.se.pool.ntp.org   

server 2.se.pool.ntp.org   

server 3.se.pool.ntp.org 

#server 0.ubuntu.pool.ntp.org

#server 1.ubuntu.pool.ntp.org

#server 2.ubuntu.pool.ntp.org

#server 3.ubuntu.pool.ntp.org

För att aktivera ändringarna startar vi om ntp tjänsten.

sudo service ntp restart

Tiden ska nu hela tiden vara synkroniserad och stämma.