Hem >> Bloggar >> Teknikbloggen >> SSH inloggning med nycklar istället för lösenord

SSH inloggning med nycklar istället för lösenord

  • Posted on: 2 July 2014
  • By: Pontus

Här har vi en snabb introduktion till att skapa nycklar för att slippa ange lösenord när man loggar in via ssh i Linux.

Först skapar vi en nyckel på din arbetsdator. 

ssh-keygen -t rsa

Datorn frågar då var den ska spara nycklarna. Är du nöjd med standard alternativet så är det bara att trycka "Enter".

Generating public/private rsa key pair.

Enter file in which to save the key (/home/user_name/.ssh/id_rsa): 

Därefter får vi frågan om vi vill ha ett lösenord för nyckeln. Eftersom att vi vill slippa lösenord så trycker vi bara "Enter". Därefter "Enter" igen för att bekräfta. Därefter presenteras nyckeln.

Enter passphrase (empty for no passphrase): 

Enter same passphrase again: 

Your identification has been saved in /home/user_name/.ssh/id_rsa.

Your public key has been saved in /home/user_name/.ssh/id_rsa.pub.

The key fingerprint is:

xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx user_name@hostname

The key's randomart image is:

+--[ RSA 2048]----+

|.a               |

|..a    r o       |

|. ia  r e o      |

|  .Eoo .   o     |

|   ++ . S o .    |

|  e .E   + .     |

|   . E. . .      |

|  o   .          |

|     .o          |

+-----------------+

Dags att installera nyckeln på servern

För att kunna logga in på servern med nyckeln så måste den publika delen av nyckeln installeras på servern. Det gör vi med följande kommando.

ssh-copy-id -i /home/user_name/.ssh/id_rsa.pub user_name@server

Därefter efterfrågas ditt lösenord på servern.

/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any that are already installed

/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompted now it is to install the new keys

user_name@server's password: 

Efter att lösenordet är angivet så installeras SSH nyckeln på servern.Number of key(s) added: 1

 

Now try logging into the machine, with:   "ssh 'user_name@server'"

and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.

Testa nu om det fungerar genom att logga in på servern.

ssh server

user_name@server:~$

Förhoppningsvis fungerar allt och vi loggas in.

 

 

 

Kategorier: