Hem >> Bloggar >> Teknikbloggen >> Installera Ubuntu Server 13.10 med RAID-1

Installera Ubuntu Server 13.10 med RAID-1

  • Posted on: 20 October 2013
  • By: Pontus

Ubuntu Server 13.10, Saucy Salamander, är nu den senaste versionen av Linux distributionen Ubuntu. Så nu är det dags att installera den. Här ska vi nu gå igenom hela den processen steg för steg.

Börja med att ladda ner ISO imagen här: http://www.ubuntu.com/download/server eller om du vill ladda ner via Bittorrent så går du till den här sidan http://www.ubuntu.com/download/alternative-downloads och väljer Ubuntu 13.10 Server. 

Om du har en 64-bitarsprocessor så väljer du 64-bitars versionen, annars laddar du ner 32-bitars. Jag kommer att använda mig av 64-bitars versionen men det är ingen skillnad under installationen på dem.

När imagen är nerladdad så måste vi på något sätt kunna starta datorn med skivan. Antingen så bränner vi den till en CD-skiva men jag tycker att det är lättare att skriva den till ett USB-minne. Då behövs det ett USB-minne på minst 1 GB som antingen är tomt eller så innehåller den inget som skall sparas då vi kommer att tömma hela minnet. Vi kan skapa det startbara usb-minnet antingen i Linux eller i Windows. 

För att vi ska kunna installera Ubuntu Server 13.10 med RAID-1 så behöver vi:

1 st dator rekommenderas minst 1 gigahertz processor och 512 MB ram. (allt från 300 Mhz och 128 MB och uppåt fungerar)

2 st hårddiskar (nyinstallerat kräver systemet ca 1,2 GB) rekommenderar att hårddiskarna är på minst 30 GB 

1 USB-minne på minst 1 GB

Internetåtkomst under installationen

DHCP Server på nätverket (går bra utan men det underlättar installationen)

Skapa uppstartsdisk på USB-minne i Ubuntu

Sätt in ett USB-minne på minst 1 GB i datorn, de rekommenderar minst 2 GB men jag brukar skapa utan att reservera något utrymme för att spara filer och då räcker det med 1 GB.

Därefter behöver vi starta programmet "Skapa uppstartsdisk". I Ubuntu så trycker du på Alt + F2 för att få fram sökrutan, skriv in "Skapa" och starta därefter "Skapa uppstartsdisk".

Starta Skapa uppstartsdisk

När programmet har startat så kan den, om vi har tur, hitta ISO-imagen som vi hämtade annars klickar du på "Annat" och bläddrar fram till rätt fil. När rätt image är markerad i den övre rutan så markerar vi vårat USB-minne i den undre rutan. Eftersom att vi bara ska den bara för att installera så kan vi välja alternativet "Förkastade vid avstängning ..." Väljer man istället "Lagrade i reserverat extra utrymme" så kan man ställa in hur mycket utrymme man vi ha tillgänligt för att kunna spara inställningar och filer när man stänger av datorn, annars försvinner allt. Det här alternativet kräver lite mer minne på USB-minnet och eftersom att mitt bara är på 1 GB så väljer jag att inte skapa något utrymme att spara på.

Slutligen klickar vi på "Skapa startdisk".

Välj USB-minne

Vi måste nu ange vårat lösenord för att vi ska kunna formatera USB-minnet, klicka därefter på "Autentisera"

Ange lösenord för att radera minnet

Därefter kommer alla filerna att kopieras.

Kopierar filer

När kopieringen är klar så måste vi återigen ange vårat lösenord för att kunna installera starthanteraren på minnet. 

Ange lösenord för att installera starthanterare

Därefter installeras en starthanterare på USB-minnet

Slutför kopieringen och installerar starthanterare

Skapa uppstartsdisk på USB-minne i Windows

Processen är ungefär densamma som i Linux men vi laddar ner Pendrive linux härifrån http://www.pendrivelinux.com/universal-usb-installer-easy-as-1-2-3/ och skapar startdisken med det programmet istället.

 

 

 

Starta installationen av Ubuntu Server 13.10

Min dator innehåller 2 st 250 GB SATA hårddiskar samt 2 st 200GB IDE diskar. Servern skall användas som värd för virtuella maskiner och jag kommer att installera systemet på en RAID-1 disk. Även swapen kommer att ligga på RAID-1. Varför skulle man vilja lägga swapp på en raid disk? Om man skapar två partioner som swap så kommer Linux kärnan att sprida ut användningen mellan de två så att det blir som ett RAID-0 system. Fördelen med att skapa två partioner och låta kärnan använda dem som ett RAID-0 system är att prestandan ökar, nackdelen är driftsäkerheten. Om en disk kraschar så kommer datorn att stanna. Om man istället skapar en RAID-1 disk som swap så tappar man lite på prestandan men man ökar driftsäkerheten.

Vi börjar med att sätta i USB-minnet i datorn och startar. Nu måste vi få datorn att starta på vårat USB-minne. Hur man gör det varierar mellan olika datorer och en del kan inte alls starta på ett USB-minne, i sådana fall så måste man bränna ut en CD istället. Ibland måste man ändra en inställning i BIOS, metoden för det varierar så mycket att det inte är lönt att jag börjar gå in på hur man gör. Min dator är inställd så att man blir uppmanad att trycka på F8 för att kunna välja startenhet. Så fort den texten dyker upp så trycker jag således på F8

Tryck F8 för att välja startenhet


BIOS meddelar då att den laddar menyn.

Öppnar menyn för val av startenhet

Slutligen får jag upp menyn och kan välja mitt USB-minne (VBTM Store 'n' Go 5.00) i listan med piltangenterna och därefter bekräfta med Enter.

Välj USB-minnet som startenhet

Kort därefter kommer menyn upp för att välja språk. Tidigare har jag alltid använt engelska på alla mina system, av någon konstig anledning så har jag börjat frångå det och börjat använda svenska istället. Fråga mig inte varför. En fördel med att använda engelska är annars att det är lättare att söka på nätet när man har felmeddelandet på engelska. Vi väljer nu svenska här och trycker på Enter.

Välj språk för installationen av Ubuntu 13.10 Server

Därefter ser vi till så att alternativet "Installera Ubuntu Server" är valt och trycker på Enter.

Installationsmenyn i Ubuntu

Nu startar installeraren och efter en liten stund så får vi välja i vilket land vi bor. Här väljer vi såklart Sverige och bekräftar med Enter.

Välj plats

Därefter är det dags att välja tangentbordslayout. Antingen så kan man välja vilken variant man vill ha i en lista eller så kan systemet hjälpa oss att hitta rätt variant. Jag brukar använda mig av den sistnämnda varianten. Så vi tabbar tills "Ja" är markerad och trycker därefter Enter. 

Vill du identifiera tangentbordslayout 

Därefter blir vi uppmanade att skriva ett antal tecken, det räcker dock med att trycka på +. Därefter går den vidare. 

Tryck på + för att identifiera tangentbordslayouten

Vi får nu frågan om vi har ett å på tangentbordet så då väljer vi "Ja".

Finns å på tangentbordet

Och vi har ju även ett ä så även här väljer vi "Ja".

Finns ä på tangentbordet

Den här bokstaven har dock inte jag på mitt tangentbord så då väljer vi "Nej".

Finns annan knapp

Och så är identifieringen klar. Vi har ett svenskt tangentbord. 

Konfigurering av tangentbord klar

Konfiguration av nätverket

Nu söker installtionen efter CD-skivan, vilken den förhoppningsvis hittar även om vi inte använder en fysisk skiva utan ett USB-minne. Om vi använder oss av en CD-skiva så kommer den nu att hitta den och montera skivan så att vi kan installera systemet. Därefter läses en del filer in som behövs för att kunna identifiera all maskinvara och installera systemet. Om vi har en DHCP-server på nätverket så kommer vi automatiskt att få ett IP-nummer från den annars får vi konfigurera det manuellt. Internet behövs under installationen för att kunna ladda ner en del paket som inte får plats på skivan.

Läser in filer

När nätverket är konfigurerat så är det dags att döpa maskinen. Min server kommer att agera som värd för virtuella maskiner så jag kommer därför att döpa den till vm1. I princip så kan man döpa den till vad man vill men jag brukar ofta döpa dem efter vilken funktion maskinen ska ha, följt av en siffra. Eftersom att det här är min första värd för virtuella maskiner så blir den nr 1.

Ange datornamn

Vi skriver in vårat riktiga namn, inte det vi skall ha som användarnamn. Namnet kommer att användas av bland annat mailsystemet. 

Ange fullständigt namn på huvudanvändaren

Därefter skriver vi vilket användarnamn vi skall logga in med. 

Ange användarnamn för huvudanvändaren

Följt av lösenordet.

Ange lösenord

Som vi bekräftar en gång till för att säkerställa att vi har skrivit rätt.

Bekräfta lösenordet

Man kan, om man vill, kryptera alla filer som ligger i hemkatalogen. Det gör det svårare att läsa filerna för obehöriga. När du loggar in så dekrypteras filerna automatisk så man kommer inte att märka av det under normal användning av datorn. Däremot så ställer det till det något om man har Cron-jobb som ska köras, eller om vi använder ssh nycklar för att logga in, de kan nämligen inte läsa filerna. Det finns dock vägar förbi den här begränsningen. Jag brukar inte kryptera filerna, de flesta filerna sparar jag ändå inte i hem-katalogen. Däremot på en bärbar dator så kan det vara aktuellt ifall datorn blir stulen. 


Vill du kryptera hemkatalogenEftersom att vi har valt svenska som språk och vi har ett svenskt tangentbord så får vi frågan om Stockholm är rätt tidszon. Här svarar vi således "Ja".

Bekräfta att det är rätt tidszon

Partionera hårddiskarna

Datorn sökes igenom efter hårddiskar och annan maskinvara.

Identifierar hårddiskar och startar partioneraren

Ibland kan partioner bli monterade under uppstarten, vet inte varför, isådana fall så får man frågan om man vill avmontera dem. Om vi ska kunna ändra partionerna så måste vi avmontera dem. Så här väljer vi "Ja".

En del befintliga partitioner kan ibland monteras innan man har partionerat

Dags att partionera diskarna. I alla mina servrar använder jag alltid RAID-1 för att inte systemet skall stanna om en hårddisk går sönder. Systemet kommer då att kunna fortsätta som om inget har hänt på den fungerande hårddisken och man kan byta ut den trasiga hårddisken när det passar. Det bör dock göras så fort som möjligt för att undvika oplanerad nertid, om den andra hårddisken också går sönder så kommer servern att stanna. 

För att vi skall kunnna skapa ett RAID system så väljer vi Manuell.

Välj manuell metod för att partitionera

VI är nu inne i partioneringsverktyget och ska börja partionera upp hårdiskarna. Personligen så brukar jag använda en partion till systemet på 25 GB och en swap partion på minst lika mycket som vi har RAM-minne. Resterande används till det jag behöver utrymmet till, eller hur man nu ska säga. Home katalogen ligger på en egen filserver som monteras med NFS när systemet startar. 

Vi kan nu se att det på mina 2 diskar redan finns en partion på varje som upptar hela utrymmet. De partionerna börjar vi med att ta bort för att kunna skapa RAID-volymerna.

Överblick över partitionerna med två partitioner som skall bort

OBS! All data som eventuellt finns på hårddiskarna kommer nu att försvinna. Se till så att det inte finns något lagrat på dem som du inte vill bli av med.

Gå ner till partition 1 på den första disken, välj den genom att trycka på Enter.

Första partitionen markerad

Här ser vi nu en del information om partionen. Välj alternativet "Ta bort partitionen" och tryck på Enter.

Välj ta bort partitionenen

Partionen tas bort och vi kommer tillbaka till överblicken där vi nu kan se att den ena partionen är borta. Fortsätt nu på samma sätt och ta bort även den andra.
Överblick partitionering, den första är borttagen

När båda partitionerna är borta så är det dags att skapa partitioner till RAID-volymerna. För att vi ska kunna skapa en RAID-volym så behöver partionerna vara av typen "fysisk RAID-volym", vi behöver dessutom skapa två partioner för varje volym, en partition på varje disk. Så totalt ska vi nu skapa 4 partioner. 2 partitioner som själva systemet skall installeras på, de kommer jag göra 25 GB. 2 partitioner till swap-utrymmet, de kommer att bli 5 GB. Första skapar vi den första 25 GB partitionen som vi skall installera systemet på.

Båda diskarna är nu helt tomma så vi börjar med att markera det tomma utrymmet på den första disken och trycker Enter.

Finns nu inga partitioner

I menyn väljer vi att skapa en ny partition.

Välj skapa ny partition

Därefter anger vi storleken till 25 GB, du kan ange en större eller mindre storlek om du vill. Jag rekommenderar dock inte att minska den för mycket, det är tråkigt och jobbigt att få slut på utrymmet på startdisken.

Ange storleken på den nya partitionen

Därefter får vi välja om partitionen skall vara primär eller logisk. Man kan som mest ha 4 primära partitioner, om man behöver mer så blir man då tvungen att skapa en logisk partition och i den partitionen skapa fler primära. Kommer inte gå in djupare på det då vi inte behöver bekymmra oss om det just nu. Här väljer vi således Primär.

Välj om den skall vara primär eller logisk

Vill vi skapa partionen i början eller slutet av disken? Spelar ingen större roll vad vi väljer. En del hävdar att disken är snabbare i början medans en del hävdar att den är snabbare i slutet. En del anser således att swappen ska ligga i början alternativt i slutet av prestanda skäl. Jag tycker att det känns mest logiskt att partition 1 är i början och så vidare. Hur det förhåller sig med påståendena om prestandan låter jag vara osagt då jag inte har lyckats hitta någon som har testat om det är någon skillnad. 

Ska vi skapa partitionen i början eller slutet av disken

Nu kommer följande bild upp, där vi skall ställa in hur partitionen skall användas. Eftersom att vi skall ha RAID så behöver vi ändra partitionstyp. Vi trycker därför på Enter när Använd som är markerad. 

Menyn redigera partition

Följande alternativ kommer då upp, pila ner till fysisk RAID-volym och tryck Enter.

Välj användning för partitionen

Partition 1 på disk 1 är nu klar. Markera "Klar med partitionen" och tryck Enter.

Redigera partionen som nu är en logisk raid-volym

Tillbaka till överblicken över partitionerna där vi nu ser att vi har skapat en fysisk RAID-volym. Nu skapar vi en till partition i det lediga utrymmet, den andra skall användas till swap. Pila ner till det lediga utrymmet på första disken och tryck Enter.

Överblick med första raid partitionen skapad

Samma procedur som för den första partitionen så därför går vi snabbt igenom de stegen som är viktigast. Storleken anger vi till 5.0 GB, justera vid behov. Bör vara minsta lika mycket som vi har ram-minne i datorn. 

Ange storlek partition 2 swap

Eftersom att vi kan skapa upp till 4 primära partitioner så gör vi även partition 2 till primär.

Välj om den skall vara primär eller logisk
Glöm inte att ange partitionstypen till fysisk RAID-volym.


Välj användning för partitionenI överblicken över partitionerna skall vi nu ha 2 stycken RAID-partitioner enligt nedan. Nu är det dags att skapa 2 till likadana partioner på disk nummer 2. De måste inte vara exakt lika stora men RAID-volymen som vi sedan skall skapa blir lika stor som den minsta partionen som ingår i volymen, resterande utrymme kommer inte att kunna utnyttjas. Så på disk 2 skapar vi nu en till partition på 25 GB och en på 5 GB. 

Partitions överblick med 2 RAID-partitioner

Skapa RAID-volymerna

Om du har gjort allting rätt så ska det nu se ut enligt nedan. Dags att skapa RAID-volymerna. Välj alternativet "Konfigurera programvaru-RAID.

Partitions överblick med 4 RAID-partitioner

Det här är nu sista chansen att ångra sig om man har glömt att kopiera några filer från diskarna. Väljer man ja här så skrivs partitionsändringarna till diskarna och all gammal information är borta. Självklart har vi inget att kvar att spara och vi vill skriva ändringarna, därför väljer vi ja.

Sista varningen innan partitionsändringarna skrivs

VI skall skapa den första RAID-volymen som systemet skall installeras på. Därför väljer vi "Skapa MD-enhet". MD är förkortning för multiple device och är således ett annat namn för RAID.

Skapa MD-enhet

Vi väljer att skapa en RAID1 enhet. 

Välj skapa RAID-1

Vi måste tala om hur många partioner som volymen kommer att bestå av. Det finns 2 hårddiskar i datorn, varje volym som vi skall skapa kommer då att bestå av två enheter.

Skriv in antalet aktiva enheter som skall ingå i RAID-enheten

Om vi har 3 diskar eller mer i datorn så kan vi ange en eller flera partitioner att använda som reservenheter. Om en av huvudpartitionerna går sönder så kommer reservenheten automatiskt att bli en aktiv enhet och all information återskapas på den. Då sjunker prestandan något under tiden som datan återskapas men därefter kommer systemet att fungera normalt. Det är då inte lika akut att byta ut den trasiga enhet som om vi hade någon reservenhet. 

 

Eftersom att vi bara har 2 diskar så väljer vi att inte ha några reservpartitioner här.

Ange om vi har någon reservenhet

Nu väljer vi vilka partitioner som den första volymen skall bestå av. Här väljer vi nu 25 GB partitionerna som vi skall installera systemet på. I mitt fall blir det /dev/sda1 och /dev/sdb1. Man markerar genom att trycka på mellanslag.

Välj partitionerna som RAID-volymen skall bestå av

Därefter kommer vi tillbaka till menyn för att skapa RAID-volymer. Eftersom att vi ska ha volym till swap så väljer vi här att skapa en till.

Skapa MD-enhet

Samma procedur som för den första men vi väljer istället 5 GB partitionerna. 

Välj partitionerna som RAID-volym nr 2 skall bestå av

Därefter är vi klara med att skapa enheterna. I bakgrunden kommer de nya RAID volymerna att kontrolleras men vi kan fortsätta installationen ändå. Processen fortgår och om det inte är klart innan installationen är färdig så kommer det att slutföras när vi har startat om.

Slutför skapandet av RAID-volymer

Konfigurera RAID-volymerna

Åter till överblicken där vi nu kan se att det finns 2 st RAID-volymer, en på 25 GB och en på 5GB. Vi väljer den första på 25 GB och trycker på Enter.

Överblick över partitionerna med RAID-volymerna skapade

Nu är vi inne på inställningarna för den volymen och vi ska nu ställa in de för vad vi ska använda den till. Se till att "Använd som:" är markerad och tryck Enter.

Inställningar för RAID-volym 1

Dags att välja vilket filsystem vi vill använda oss av. Alla filsystem har sina för och nackdelar. En del har bättre prestanda på stora filer, en del har bättre skrivprestanda. Jag har alltid håll mig fast vid ext systemet som nu har kommit till ersion 4, därför väljer jag filsystemet ext4.

Välj filsystem för volym 1

Därefter går vi ner till "Monteringspunkt" för att bestämma att det här är vårat rot-filsystem. 

Menyn för volym 1 välj monteringspunkt

Menyn kommer upp där vi väljer var den ska monteras, vi väljer således den översta "/ - rotfilssystemet".

Ange monteringspunkt för volym 1

Tillbaka till inställningarna för volymen så väljer vi "Klar med partitionen".

Slutför inställningar för volym 1

Då kommer vi tillbaka till överblicken över partitionerna och väljer istället 5 GB volymen.

Överblick över partioner, skapa swap

Inställningarna för den här volymen kommer fram och vi går in på "Använd som"

Inställningar för swap volymen

I menyn väljer vi "växlingsutrymme".

Ange att volym 2 som ska användas till växlingsutrymme

Därefter är vi klara med den här partitionen.

Slutför inställningar för swap

Tillbaka till överblicken där vi väljer "Slutför partioneringen ...".

Slutför partitionsändringarna

Eftersom att boot-disken är en RAID-volym som fungerar även om en hårddisk är söner så får vi nu möjligheten att välja om vi vill att systemet skall starta även om vi saknar den ena hårddisken. Nackdelen med att låta den starta ändå är att om vi inte har något system som varnar att allt inte står rätt till så kan det gå lång tid innan man upptäcker att vi saknar en hårddisk. Skulle den kvarstående hårddisken också gå sönder så står vi där utan en server. Fördelen är att det inte märks någon skillnad att något är fel och servern kan fortsätta att arbeta och vi kan via nätverket gå in och se att allt inte står rätt till och kanske försöka rädda den felande hårddisken. Personligen så tycker jag att det är bättre att låta den systemet starta även om bara en hårddisk fungerar. 

Starta systemet även om en disk är sönder?

Därefter får vi igen en varning om att ändringarna kommer att skrivas. Vi väljer självklart "Ja".

Varning innan ändringarna skrivs

Installationen fortsätter med att kopiera filer

Nu börjar installationen på riktigt och filer från CD-skivan kopieras till hårddisken.

Kopierar filer från CD

Allting får inte plats på CD-skivan därför kommer resterande paket att laddas ner från Internet. Ibland är man tvungen att använda en proxy för att komma ut på internet man får därför upp alternativet att ställa in proxy-server. Om det finns en APT-cache server på nätverket så kan man här ställa in den som proxy, paketen som finns sparade på den servern kommer att laddas ner därifrån istället för från Internet, vilket kan spara mycket tid om man har ett långsamt Internet. 

Ange eventuell proxy-server och fortsätt med Enter.

Ange eventuell proxy server

Resterande filer som behövs laddas ner och installeras.

Laddar ner paket och installerar

Då och då släpps det nya uppdateringar av program som kan innehålla nya funktioner eller så är buggar åtgärdade. Antingen så väljer vi här att systemet automatiskt skall ladda ner dem åt oss eller så kan vi sköta om det manuellt. Vid inloggning kommer då ett meddelande om att det finns nya uppdateringar att ladda ner. Det tredje alternativet är att använda Ubuntus tjänst Landscape som underlättar administrationen om man har många servrar att administerar. 

Jag väljer att sköta uppdateringarna manuellt. Alltså inga automatiska uppdateringar då jag vill ha koll på när de installeras ifall det blir något problem efteråt så är det lättare att hitta felet.

Vill vi installera uppdateringarna automatiskt

Som standard så installeras inga tjänster på servern, vi får nu välja vad vi vill installera. Personligen så brukar jag alltid i det här läget enbart välja att installera OpenSSH server så att jag kan fjärradministrera servern från skrivbordet och manuellt installera det jag behöver efter att installationen är klar.

Välj extra paket att installera

Paketen vi valde laddas nu ner och installeras.

Laddar ner och installerar mer paket

Servern kommer bara att innehålla en installation av Ubuntu och det är därför säkert att installera starthanteraren (grub) i Master Boot Record (MBR). Om man har flera olika operativsystem, till exempel windows, så kan det ställa till det lite. Det är dock inget som vi behöver bekymmra oss om i det här fallet.

Välj hur grub skall installeras

Grub installeras ...

Uppdaterar grub

användaren som vi ställde in tidigare läggs in i systemet ...

Ställer in användarnamn och lösenord

och installationen är klar. Dra ut USB-minnet (eller ta ut CD-skivan) och tryck Enter för att starta om servern.

Starta om datorn

Systemet bör därefter starta på några sekunder och vi möts av inloggninsprompten. Logga in med användarnamnet och lösenordet som vi angav under installationen.

Logga in efter omstart