Hem >> Bloggar >> Teknikbloggen >> Hitta vilket program som använder en port

Hitta vilket program som använder en port

  • Posted on: 23 January 2015
  • By: Pontus

Någon gång ibland så används redan en port som man försöker använda till något. Eller så kanske man bara vill se om ett program är igång och lyssnar på en port. Här hittar du hur du gör.

Eftersom man måste vara root för att kunna lista portarna så föregås kommandor här av sudo.

sudo netstat -tulpn

Då får vi upp en lång lista med program. För att bara få fram vilket program som använder en viss port så lägger vi til | grep port som i nedanstående exempel.

sudo netstat -tulpn |grep 8181

Nu kan jag här se att jag har lagt Nginx på port 8181 

tcp        0      0 0.0.0.0:8181            0.0.0.0:*               LISTEN      18772/nginx     

tcp6       0      0 :::8181                 :::*                    LISTEN      18772/nginx