Hem >> Bloggar >> Teknikbloggen >> Hitta och ta bort alla tomma kataloger

Hitta och ta bort alla tomma kataloger

  • Posted on: 7 March 2016
  • By: Pontus

Hur hittar man alla tomma kataloger? Hur tar man bort alla kataloger som är tomma?

Enkelt med hjälp av "find". För att hitta tomma kataloger skriver vi.

find /home/user/katalog -type d -empty

Då listas alla tomma kataloger under /home/user/katalog. -type d säger att vi bara vill ha kataloger och -empty filtrerar bort alla som inte är tomma.

Vill vi veta hur många det är så pipar vi bara resultatet till wc.

find /home/user/katalog -type d -empty | wc -l

Vill vi sedan ta bort alla tomma kataloger skriver vi

find /home/user/katalog -type d -empty -exec rmdir {} \;

Obs se till att du verkligen har tagit rätt sökväg. Program kan skapa tomma kataloger som måste finnas. 

 

Kategorier: