Managed ad

Compose key i Lubuntu 22.04

Av Pontus, 29 januari, 2023

Genom att använda compose key i Linux så kan vi enkelt skriva specialtecken genom att trycka på ett par knappar till exempel é genom att trycka på Compose + ´ + e. Här binder jag menu knappen till compose.

Installera fcitx5 

sudo apt install fcitx5-config-qt  fcitx5-data fcitx5-keyman fcitx5-module-xorg fcitx5-modules fcitx5-mozc fcitx5q

Kopiera din locales Compose file. 

cp /usr/share/X11/locale/en_US.UTF-8/Compose ~/.Compose

Bind menu knappen till compose 

joe ~/.Xmodmap

Skriv in följande

keycode 135 = Multi_key

För att använda en annan knapp ändra 135 till keycode för den knappen du vill ha. Hitta rätt knapp med kommandot xev. 

Omstart eller logga in/ut kan behövas.

Kategorier

Managed ad