Hem >> Bloggar >> Teknikbloggen >> Aktivera nätverk i PostgreSQL server

Aktivera nätverk i PostgreSQL server

  • Posted on: 5 July 2020
  • By: Pontus

För att ansluta till en PostgreSQL server över nätverket så måste först servern konfigureras för att tillåta anslutning över nätverk. Det är två små ändringar som behöver göras.

Först redigerar vi postgresql.conf som i Ubuntu 20.04 finns på sökvägen: /etc/postgresql/12/main/postgresql.conf.

Rad 60 (eller sök efter listen_addresses): 

Ändra från 

#listen_addresses = 'localhost'

till

listen_addresses = '*'  

Spara och stäng filen och öppna sedan pg_hba.conf som i Ubuntu 20.04 hittas här: /etc/postgresql/12/main/pg_hba.conf

Längst ner i filen lägger man till följande rad:

host    all             all             X.X.X.X/Y         md5 

ändra X.X.X.X/Y till ip-nummer och nätmask som ska kunna ansluta, t.e.x. 192.168.0.0/24.

Spara och stäng.

Starta slutligen om PostreSQL server, kör du Ubuntu skriver du: 

systemctl postgresql restart

Nu ska du kunna ansluta till servern över nätvkerket (om din dator har ett IP-nummer som är tillåtet.

 

Kategorier: