Hem

Använd specifik dns-server när dhcp används i Ubuntu

  • Posted on: 16 November 2020
  • By: Pontus

Om man använder Ubuntu och får ip-nummer och all information via dhcp och man vill specificera en annan dns-server så finns det två enkla metoder att göra.

De här färutsätter att vi använder oss av dhclient, vilket är standard i Ubuntu.

Metod 1:

Redigera filen /etc/dhcp/dhclient.conf och ta bort "domain-name-servers," i listan efter request. Alltså ändra från:

Kategorier: 

Använd platshistoriken från Google för att gps-tagga bilder

  • Posted on: 2 September 2020
  • By: Pontus

Så länge jag kan minnas så har jag haft platshistoriken aktiverad på mitt google konto. Jag vet att Google använder den informationen till allt möjligt men det ger även mig möjligheten att använda den datan för mina syften. Dels kan man genom Google Timeline se var man har varit, vilket kan vara intressant. Men det jag framförallt tänkte på idag var att använda informationen för att kunna tagga platsen på bilderna som jag har tagit med systemkameran. Tyvärr jag nämligen inte en så fin kamera som har inbygg GPS.

Kategorier: 

Aktivera nätverk i PostgreSQL server

  • Posted on: 5 July 2020
  • By: Pontus

För att ansluta till en PostgreSQL server över nätverket så måste först servern konfigureras för att tillåta anslutning över nätverk. Det är två små ändringar som behöver göras.

Först redigerar vi postgresql.conf som i Ubuntu 20.04 finns på sökvägen: /etc/postgresql/12/main/postgresql.conf.

Rad 60 (eller sök efter listen_addresses): 

Ändra från 

#listen_addresses = 'localhost'

till

listen_addresses = '*'  

Spara och stäng filen och öppna sedan pg_hba.conf som i Ubuntu 20.04 hittas här: /etc/postgresql/12/main/pg_hba.conf

Kategorier: 

Sidor