Hem >> Bloggar >> Teknikbloggen >> Aktivera .htaccess för en webbplats i Apache

Aktivera .htaccess för en webbplats i Apache

  • Posted on: 12 December 2014
  • By: Pontus

Med hjälp av .htaccess filen kan man anpassa många olika parametrar på olika katalog eller hela webbplatser. Till exempel kan du aktivera lösenordsskydd för en katalog, aktivera SSL-kryptering, eller spärra så att man inte kan lista filerna som finns i katalogen eller aktivera den funktionen för att skapa ett filbiblioteket. Möjligheterna är oändliga. 

De här instruktionerna är skapade baserat på Ubuntu 14.04 med apache 2.4.7, det mesta stämmer för andra distributioner också men sökvägarna kan vara annorlunda.

Gå till katalogen /etc/apache2/sites-available och öppna filen för webbplatsen som vi ska aktivera .htaccess på. Min favorit för att redigera filer är joe.

cd /etc/apache2/sites-available

sudo joe safe.conf

Längst ner i filen, efter </virtualhost> lägger vi till ett <directory> avsnitt om det inte redan finns.

Den viktiga raden här är AllowOverride All. Den raden tillåter att man lägger till en .htaccess i den aktuella katalogen. All bestämmer vad man kan styra i .htaccess filen, webbhotell brukar till exempelt begränsa så att man inte kan göra vad som helst. Vilka parametrar som finns kan du läsa mer om i dokumentation för Apache.

<Directory /var/www/safe>

        Options Indexes FollowSymlinks MultiViews

        AllowOverride All

        Order allow,deny 

        allow from all   

</Directory>

Spara och stäng filen, i joe gör du det genom att trycka på ctrl+k och därefter x.

Det som kvarstår är nu att starta om apache för att aktivera ändringen.

sudo service apache2 restart